Agenda

29 Nov. 2023
20 h 30
Folk Rock
29 Nov. 2023
20 h 30
6MIC
29 Nov. 2023
20 h 30
Organisé par 6MIC

Tarifs :

30€ /
28€
29 Nov. 2023
20 h 30
Chanson Chanson française Musique du monde
29 Nov. 2023
20 h 30
6MIC
29 Nov. 2023
20 h 30
Organisé par 6MIC

Tarifs :

15€ /
12€
01 Déc. 2023
20 h 30
Rap / Hip-Hop
01 Déc. 2023
20 h 30
6MIC
01 Déc. 2023
20 h 30
Organisé par 6MIC

Tarifs :

23€ /
20€