Agenda

27 Janv. 2022
20 h 00
Dub / Reggae
27 Janv. 2022
20 h 00
6MIC
27 Janv. 2022
20 h 00
Organisé par AIXQUI? x 6MIC

Tarifs :

14€ /
30 Janv. 2022
20 h 30
Blues
30 Janv. 2022
20 h 30
6MIC
30 Janv. 2022
20 h 30
Organisé par 6MIC

Tarifs :

25€ /
22€
10 Févr. 2022
20 h 00
Dub / Reggae
10 Févr. 2022
20 h 00
6MIC
10 Févr. 2022
20 h 00
Organisé par AIXQUI x 6MIC

Tarifs :

14€ /
11 Févr. 2022
20 h 30
Acoustique
11 Févr. 2022
20 h 30
6MIC
11 Févr. 2022
20 h 30
Organisé par WART x 6MIC

Tarifs :

22€ /
20€